Renovatie

Toekomstbestendig

Naast het regulier planmatig onderhoud hebben vele corporaties en beleggers een hoge ambitie wat betreft het energetisch verbeteren van hun woningvoorraad. Of het nu grondgebonden of hoogbouw betreft, PHB is de juiste partner voor u. Onze BENG gecertificeerde medewerkers zetten samen met u het juiste Plan van Aanpak op. Daarna zorgt team PHB ervoor dat wij dit Plan van Aanpak correct uitvoeren. Door de inzet van onze eigen bewonersconsulenten krijgen ook uw huurders de juiste aandacht en worden ze gehoord en goed geïnformeerd.

Daarnaast begrijpen wij de behoefte van bedrijven om hun panden toekomstbestendig te maken. We werken graag met u aan een kosten-batenanalyse en zorgen ervoor dat uw bedrijfspand weer vele jaren mee kan.

Badkamer-, keuken- en toiletrenovaties

Binnen ons renovatieportfolio bieden we ook gespecialiseerde diensten voor badkamer-, keuken- en toiletrenovaties. Woningcorporaties en beleggers staan voor de uitdaging om hun vastgoedportefeuille kwalitatief op peil te houden. We voeren renovaties uit op een efficiënte en bewonersvriendelijke manier, waarbij we vaak te maken hebben met bewoonde woningen. Duidelijke communicatie over wat de bewoners kunnen verwachten, is voor ons van groot belang. We streven ernaar om de doorlooptijd zo kort mogelijk te houden om de overlast voor de bewoners tot een minimum te beperken. 

Badkamer renovatie
Renovatie

Levenskwaliteit

Onze materiaalkeuzes zijn gericht op gebruiksgemak, onderhoudsvoorschriften en duurzaamheid, zodat de woningen toekomstbestendig worden aangepakt en zowel onze opdrachtgever als de bewoner tevreden is. Bij PHB begrijpen we dat renovatie niet alleen draait om het vernieuwen van een pand, maar ook om het verbeteren van levenskwaliteit en duurzaamheid. Wij zijn uw betrouwbare partner in renovatieprojecten, en we zijn klaar om uw ambities te verwezenlijken, ongeacht de complexiteit van uw vastgoeduitdagingen