Crematorium Hilversum (7)

Realisatie

De begraafplaats is ruim opgezet. Het dienstgebouw I, bestaande uit archief, kantoor en publieke toiletten is aangepast naar een personeelsruimte, as-uitgiftepunt (urnenwinkel). Het dienstgebouw II, bestaande uit materialenopslag en kantine is gewijzigd naar een kleinschalig crematorium met familiekamer. De huidige dienstwoning is gerenoveerd en uitgebouwd tot condoleance-/koffiekamer. De openbare ruimte rondom bouwdeel C en D zijn opnieuw ingericht.

Galerij

Crematorium Hilversum (1) Crematorium Hilversum (2) Crematorium Hilversum (3) Crematorium Hilversum (4) Crematorium Hilversum (5) Crematorium Hilversum (6) Crematorium Hilversum (7) Crematorium Hilversum (8)