GGZ Almere zijaanzicht

Realisatie

Het werk bestond uit de verbouw, renovatie en aanbouw van kliniek 1 Meregaard te Almere. GGz Centraal de Meregaard, met meerdere verdiepingen en gebouwdelen, is gedurende de uitvoering van het project in gebruik gebleven. De overlast voor de gebruiker hebben we hier tot een minimum beperkt. De volledige coördinatie en leiding van de opdracht en eindverantwoordelijkheid voor het gehele project lag bij PHB. De werkmethodes en/of planning van de werkzaamheden zijn in goed overleg met de opdrachtgever afgestemd om zodoende overlast te beperken, danwel te voorkomen.

Galerij

GGZ Almere PHB GGZ Almere kast GGZ Almere asphalt GGZ Almere GGZ GGZ Almere binnenplaats GGZ Almere zijaanzicht GGZ Almere buitenplaats GGZ Almere buitenplaats GGZ Almere kantine GGZ Almere vergaderzaal GGZ Almere sfeer GGZ Almere binnenruimte GGZ Almere lichtinval GGZ Almere zijaanzicht