Sustainable Development Goals

1

Goede gezondheid en welzijn

De gezondheid van onze PHB-medewerkers speelt bij ons een grote rol. Om dit te waarborgen hebben wij:

  • Verstelbare bureaus
  • Bedrijfsfietsen
  • Werkfruit
2

Schoon water en sanitair

Waterschaarste is een huidig veelbesproken onderwerp. Daarom is het belangrijk goed om te gaan met schoon water. PHB is met meerdere bedrijven in gesprek om te kijken hoe water het beste bespaard kan worden. Zo dragen wij een steentje bij aan efficiëntie van het watergebruik.

3

Betaalbare en duurzame woningen

Op dit moment zijn wij druk bezig te investeren in de verduurzaming van onze bedrijfspanden. Dit willen wij doen door duurzame energie op te wekken, zowel op kantoor als op de bouwplaats.

4

Duurzame steden en gemeenschappen

Binnen PHB hebben wij een team opgesteld die zich richt op duurzaamheid, circulariteit en nieuwe innovaties. Op deze manier kunnen wij onze opdrachtgevers adviseren in het maken van de beste keuzes passend bij hun organisatie.

5

Verantwoorde consumptie en productie

PHB ziet de noodzaak van circulair bouwen. Daarom is er binnen PHB iemand aangesteld die alles weet van circulair bouwen en onze opdrachtgevers kan adviseren in het maken van bewuste keuzes. Denk aan de manier van bouwen en het kiezen van de bouwmaterialen.

6

Klimaatactie

PHB vindt het belangrijk bezig te zijn een positieve bijdrage te leveren aan het klimaat. Door de leaseregeling aan te passen en elektrische auto’s te stimuleren, heeft PHB in 1 jaar tijd 11% CO2 weten te besparen. Op onze kantoren wordt gepromoot om zo min mogelijk te printen. Afval scheiden doen we ook op kantoor: papier, plastic en restafval.

7

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Kennisdelen en transparantie is volgens PHB een van de voorwaarden om te verduurzamen. Daarom heeft PHB een ketensamenwerking om snel en efficiënt kennis te delen en panden te verduurzamen. Ook zijn we bezig met het opzetten van een duurzaamheid & innovatie samenwerking binnen de ASVB-groep. Van en mét elkaar moeten we leren.

PHB Roadmap

Als PHB nemen we onze verantwoordelijkheid richting volgende generaties. Daarom dringen wij de CO2-uitstoot in onze bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen terug en maken we werk van circulair bouwen. Wij hebben ons als doel gesteld om in 2040 volledig CO2-neutraal en circulair te zijn. Wij hebben hiervoor in 2022 een Roadmap Duurzaamheid opgesteld. De doelen die wij onszelf hebben gesteld zijn:

  • In 2025 zijn wij in staat om volledig digitaal te werken.
  • In 2030 produceren wij geen afval meer.
  • In 2035 is onze gehele wagenpark volledig CO2 neutraal.
  • In 2040 kunnen wij volledig circulair bouwen.
  • In 2040 is PHB volledig CO2 neutraal.

Hoewel 2040 nog ver weg lijkt is het wel nu al nodig om de eerste stappen te zetten. Wij formuleren daarom per onderdeel jaarlijks één, of meerdere, subdoelstellingen en bewaken de voortgang. Is er niet voldoende CO2 gereduceerd op een onderdeel? Dan verplichten we onszelf om het jaar daarop een stapje extra te zetten, zodat we het einddoel in zicht houden.

Bekijk roadmap
CO2 reductie roadmap
PHB Sterk Techniek Onderwijs

CO2 reductie

De afgelopen jaren zijn door ons al verschillende maatregelen genomen om onze CO2 uitstoot te reduceren. We hebben ons leasebeleid aangescherpt door elektrisch rijden aantrekkelijker te maken voor medewerkers, we hanteren een maximale CO2 uitstoot voor onze leaseauto’s en we hebben geïnvesteerd in warmtepompen en zonnepanelen voor onze bedrijfspanden. De komende jaren blijven we hierin investeren, zodat we onze doelstelling gaan halen.