4 april 2024

PHB Roadmap CO2-reductie

Bij PHB zijn we vastberaden om onze verantwoordelijkheid richting toekomstige generaties te nemen! Daarom hebben we een ambitieuze Roadmap CO2-reductie opgesteld, met duidelijke doelen om onze CO2-uitstoot drastisch te verminderen en circulair bouwen te omarmen.

Onze doelen zijn helder:

1️⃣ In 2025 werken we volledig digitaal.

2️⃣ In 2030 produceren we geen afval meer.

3️⃣ In 2035 is ons wagenpark volledig CO2-neutraal.

4️⃣ In 2040 bouwen we volledig circulair.

5️⃣ Ook in 2040 zijn we volledig CO2-neutraal.

Hoewel 2040 nog ver weg lijkt, zetten we nu al de eerste stappen en stellen we jaarlijks subdoelstellingen op om onze voortgang te bewaken. Als we ergens achterlopen, verplichten we onszelf om het jaar daarop een stapje extra te zetten.

PHB Roadmap CO2-reductie