5 juni 2024

Bouwen voorbij morgen

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een Europese richtlijn waarin staat dat vanaf 2025 ook niet beursgenoteerde bedrijven verplicht zijn te rapporteren over hun impact op de mens en op het klimaat.Samen met nog 4 ASVB bedrijven zijn we, onder begeleiding van Baker Tilly Nederland, ons hierop aan het voorbereiden.

Zo hebben we een uitgebreide analyse gemaakt welke impact wij met onze bedrijfsactiviteiten hebben op mens en milieu en is duidelijk geworden over welke aspecten we straks gaan rapporteren. De volgende stap is het inrichten van de benodigde registraties hiervoor.

De CSRD analyse heeft inzichtelijk gemaakt dat we binnen PHB al heel breed aandacht hebben voor duurzaamheid, dit is iets waar we erg trots op zijn!

CSRD bij PHB